วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวสุกัญญา ใจมุ่ง
ชื่อเล่น หนิง วิชาเอก ภาษาอังกฤษปี1หมู่1
รหัสนศ.564102035
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 สิงหาคม พ.ศ2537
กรุ๊ปเลือด A
จบจากโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดชื่อ นางสาวขนิษฐา ศิลาจันทร์
ชื่อเล่น ต่าย วิชาเอก ภาษาอังกฤษปี1หมู่1
รหัสนศ.564102035
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 มีนาคม พ.ศ.2537
กรุ๊ปเลือดAB
จบจากโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
คติประจำใจ ทำทุกวันให้ดีที่สุด